• Logo firmy Horiba Scientific

Przyrządy pomiarowe Horiba oraz Fink & Partner

Technologia pomiarowa i oprogramowanie w najlepszym uzupełnieniu

Japońska firma technologiczna Horiba zajmuje się rozwojem i produkcją przyrządów pomiarowych do użytku w różnych gałęziach przemysłu do analizy i testowania materiałów. Globalne przedsiębiorstwo zatrudnia około 5.000 osób w 27 krajach na całym świecie. Siedziba główna w Niemczech znajduje się w mieście Darmstadt. Roczne obroty firmy wynoszą 1,2 mld euro.

System LIMS dla przyrządów pomiarowych Horiba Group

Z firmą współpracujemy od wielu lat. Urządzenia pomiarowe są używane na całym świecie i wspierane przez nasze rozwiązania do zarządzania laboratoriami i informacjami. Cechą szczególną naszego rozwiązania jest sprawne przejście od urządzenia do oprogramowania. Zautomatyzowane procesy transferu surowych danych z urządzenia do systemu. Sprawna komunikacja zwiększa wydajność laboratoriów w wielu krajach i na wielu kontynentach.

USP Horiba – unikalny punkt sprzedaży GD-OES

Jedną z najbardziej znanych metod pomiarowych Horiby jest spektrometria wyładowań jarzeniowych.  Równocześnie profilery GD pracują z wzbudzaniem o wysokiej częstotliwości. Umożliwia to analizę próbek stałych. Zaletą jest szybki i łatwy pomiar próbek, zarówno w postaci analizy objętościowej, jak i profili głębokości. Dzięki innowacyjnej regulacji wysokiej częstotliwości możliwe jest poddanie analizie próbek przewodzących i nieprzewodzących prąd elektryczny. Z wyjątkiem gazów szlachetnych, wszystkie elementy mogą być wykrywane.

Uzyskane dane mogą być teraz przechowywane i analizowane za pomocą rozwiązania LIMS firmy Fink & Partner. Standaryzowane procesy sprawiają, że praca jest efektywna i bardzo dokładna.

Zastanawiasz się, czy nasze rozwiązanie jest kompatybilne również z Twoimi urządzeniami?

Skontaktuj się z nami!